Kondoros Város Önkormányzata
 
5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5.
 
Tel:  66/589-300
Fax: 66/589-302

kozadatkereso logo

kormany hu logo

bekeskh

allamkincstar logo

Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium komplex energetikai Fejlesztése

Helyi Választási Bizottság határozatai

 

 

Petőfi István Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium
komplex energetikai Fejlesztése 

 
HŐSÉGRIASZTÁS
 
 

 XIV. Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett.
2014. augusztus 16-17.

XIV. Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett

A Betyár Napokról bővebben.

 

 

ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSEK A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN

Sajtóközlemény

 
ELSŐSEGÉLY NYÚJTÓ PONT
Kondoros, Damjanich u. 2.
Telefon: 06-20/44-66-187
 
 KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-20/518-35-06
 

ÓVODAVEZETŐ PÁLYÁZAT

Pályázat

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JÁRDAPÁLYÁZAT 2014.
 
 
 

Bursa eredmény-k​özzététel

Bursa eredmény-k​özzététel
         
 
 
 
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy a 31/2013. (X.08.) VM. rendelet alapján változott a földhivatalok illetékességi területe.
K o n d o r o s   t e l e p ü l é s
2013. október 10-től
a
Szarvasi Járási Földhivatal
illetékességi területéhez
tartozik.
 
 
SZARVASI FÖLDHIVATAL
 
5540. Szarvas,
Deák Ferenc u. 2.
 
Ügyfélfogadás ideje:
Nap
Nyitvatartás
Megjegyzés
Hétfő
8:00-15:00
.
Kedd
8:00-12:00
.
Szerda
8:00-15:00
.
Csütörtök
8:00-12:00
.
Péntek
8:00-12:00
.
Ebédidő : 12:00-13:00
 
 
                                                                           Zsindely Ferencné
                                                                                     jegyző
 

Kondoros megkapta a városi címet

 

Tisztelt Kondorosi Polgárok!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, Magyarország Köztársasági Elnökének döntése nyomán településünk elnyerte a városi rangot, és 2013. július 15-től Kondoros városi címmel rendelkezik.

 

„Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 96. § (5) bekezdése alapján – a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára – Békés megyei Kondoros nagyközségnek, a városi címet adományozom.

Ez a határozat 2013. július 15. napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 4.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. július 5.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter”

 

Köszönettel tartozom mindannyiuknak ezért, hiszen közös erőfeszítés eredményeként értünk célt, és együtt fogunk dolgozni azon is, hogy településünk tovább fejlődhessen.

 

Tisztelettel

 

Dankó Béla
polgármester
 
 Tájékoztató
 

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Magyarországon 2005 óta létezik, budapesti székhelyű, országos hatáskörű autonóm közigazgatási szerv, amelyet speciális feladatokkal ruház fel a diszkrimináció elleni küzdelemben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény. A hatóság a törvény 8.§-ban meghatározott ún. védett tulajdonságokkal (pl. nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozás, bőrszín, fogyatékosság, nemi hovatartozás, életkor, anyaság, apaság, politikai vagy más vélemény, foglalkoztatási viszony részmunkaidős jellege, érdekképviselethez tartozás, stb.) összefüggésben megvalósuló diszkriminációs ügyekben járhat el, illetve a foglalkoztatás, az oktatás, valamint más köz- és magánszolgáltatások nyújtása során elkövetett hátrányos megkülönböztetés esetén hatósági vizsgálatot folytathat. 
    Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak területi szervei nincsenek, ezért 2009-ben az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a TÁMOP 5.5.5. projekt keretében referensi ügyfélszolgálati rendszert alakítottak ki annak érdekében, hogy a diszkrimináció potenciális áldozatai naprakész, pontos információkhoz és szükség esetén személyesen is közvetlenül elérhető segítséghez és támogatáshoz juthassanak döntéseik meghozatalához, jogaik érvényre juttatásához. A referensi hálózat munkatársai ügyvédek, akik az ország minden megyéjében heti rendszerességgel állandó ügyfélfogadást tartanak és havonta legalább egyszer a megye valamelyik kistérségét is felkeresik. 
    Nálunk, Békés megyében diszkriminációs ügyben tanácsot kérni vagy panaszt előterjeszteni minden hónap első pénteki napján 9 és 13 óra között BÉKÉSCSABÁN, a Csabagyöngye Kulturális Központ Esély Irodájában (5600 Békéscsaba, Széchenyi u.4.IV.em.), illetve általában a hónap többi pénteki napján 8 és 12 óra között GYULÁN, a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatán (5700 Gyula, Kossuth utca 2.) tartott rendszeres EBH-referensi ügyfélfogadáson lehetséges, továbbá most, 2013. június hó 14. napján 8 és 12 óra között KONDOROSON, a Polgármesteri Hivatalba szervezett kistérségi ügyfélfogadáson is lehetséges. (Természetesen közvetlenül is fordulhat a panaszos az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, cím: 1024 Budapest, Margit krt.85.) 
    Felhívom a figyelmet a világháló www.egyenlobanasmod.hu címén elérhető hatósági honlapra is, ahol hasznos információkat találhatnak mind a diszkrimináció áldozatai, mind pedig a téma iránt érdeklődő szakemberek.

Tisztelettel:

               dr.Csűri Gábor ügyvéd, 
             Békés megyei egyenlő bánásmód referens

Tájékoztató plakát

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kondorosi Lakosokat, hogy fokozottan ellenőrizzük a településen a közterület rendjét és tisztaságát!

 
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az ingatlan előtti közterületen a zöldfelület, az út melletti árok tisztántartása, fű lekaszálása, belógó növények eltávolítása az ingatlan előtt lévő áteresz és járda  tisztán tartása a közterülettel határos ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan használójának kötelessége!
Kérjük, hogy a saját környezetének tisztán tartásával segítse a település rendjének és tisztaságának megőrzését!
 
 
Kondoros Város Önkormányzat
 
TÁJÉKOZTATÓ