Kondoros Város Önkormányzata
 
5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5.
 
Tel:  66/589-300
Fax: 66/589-302

kozadatkereso logo

kormany hu logo

bekeskh

allamkincstar logo

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014. évi költségvetésében jóváhagyott CIVIL KERETRE
(5.110.000 forintos keretösszegre)
 
PÁLYÁZATOT ÍR KI.
 
Pályázat célja:
A településen működő civil szervezetek, sportkörök, önszerveződő csoportok támogatása.
 
Pályázók köre:
Kondoroson tevékenységet végző civil szervezetek, alapítványok, egyesületek.
 
Nem pályázhatnak:
Azok a szervezetek, akik korábbi elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget.
 
Pályázati feltételek:
Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat
(a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról)
 
A kapott támogatás elszámolásának feltételei:
- a szervezet nevére kiállított 2014. évi záradékolt számla másolata (a számlára felvezetve a támogatási szerződés száma, illetve hogy a támogatás elszámolására felhasználva)
- szakmai beszámoló a szervezet 2014. évi tevékenységéről, illetve pénzügyi elszámolás keretében, hogy a kapott támogatás mire került felhasználásra
 
A pályázók közül előnyt élveznek azok, akiknek tevékenysége:
- közhasznú,
- a szabadidő helyes eltöltésére irányul,
- minél nagyobb számú résztvevőt mozgósít,
- a település hírnevét öregbíti,
- több civilszervezet együttműködésével valósul meg.
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje és helye:
 
2014. április 16. 12 óra
 
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztály
Gazdasági osztályvezető részére
Kondoros, Hősök tere 4-5.
 
A pályázatot 1 eredeti példányban, papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani.
 
 
A borítékra rá kell vezetni:

- a pályázó szervezet nevét, címét, és

- „Civil szervezetek pályázata 2014” feliratot

 

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letöltése.

 
A Civil Keretre beérkezett pályázatokról alapítványok esetén a képviselő-testület, egyéb önszerveződő közösségek esetén a Civilekért Bizottság dönt a pályázati benyújtási határidőt követő 8 napon belül.
 
 
Az összeférhetetlenség megállapításához:
 
Civil szervezet esetén a döntéshozó szerv:
 
Civilekért Bizottság
 
Alapítványok esetén a döntéshozó szerv:
 
Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülte
 

 Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége toborzó

 Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége önkéntes jelentkezés

 

Bursa eredmény-k​özzététel

Bursa eredmény-k​özzététel
         
 
 
 
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy a 31/2013. (X.08.) VM. rendelet alapján változott a földhivatalok illetékességi területe.
K o n d o r o s   t e l e p ü l é s
2013. október 10-től
a
Szarvasi Járási Földhivatal
illetékességi területéhez
tartozik.
 
 
SZARVASI FÖLDHIVATAL
 
5540. Szarvas,
Deák Ferenc u. 2.
 
Ügyfélfogadás ideje:
Nap
Nyitvatartás
Megjegyzés
Hétfő
8:00-15:00
.
Kedd
8:00-12:00
.
Szerda
8:00-15:00
.
Csütörtök
8:00-12:00
.
Péntek
8:00-12:00
.
Ebédidő : 12:00-13:00
 
 
                                                                           Zsindely Ferencné
                                                                                     jegyző
 

Kondoros megkapta a városi címet

 

Tisztelt Kondorosi Polgárok!

 

Örömmel tájékoztatom Önöket, Magyarország Köztársasági Elnökének döntése nyomán településünk elnyerte a városi rangot, és 2013. július 15-től Kondoros városi címmel rendelkezik.

 

„Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 96. § (5) bekezdése alapján – a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára – Békés megyei Kondoros nagyközségnek, a városi címet adományozom.

Ez a határozat 2013. július 15. napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 4.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. július 5.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter”

 

Köszönettel tartozom mindannyiuknak ezért, hiszen közös erőfeszítés eredményeként értünk célt, és együtt fogunk dolgozni azon is, hogy településünk tovább fejlődhessen.

 

Tisztelettel

 

Dankó Béla
polgármester
 
 Tájékoztató
 

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Magyarországon 2005 óta létezik, budapesti székhelyű, országos hatáskörű autonóm közigazgatási szerv, amelyet speciális feladatokkal ruház fel a diszkrimináció elleni küzdelemben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény. A hatóság a törvény 8.§-ban meghatározott ún. védett tulajdonságokkal (pl. nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozás, bőrszín, fogyatékosság, nemi hovatartozás, életkor, anyaság, apaság, politikai vagy más vélemény, foglalkoztatási viszony részmunkaidős jellege, érdekképviselethez tartozás, stb.) összefüggésben megvalósuló diszkriminációs ügyekben járhat el, illetve a foglalkoztatás, az oktatás, valamint más köz- és magánszolgáltatások nyújtása során elkövetett hátrányos megkülönböztetés esetén hatósági vizsgálatot folytathat. 
    Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak területi szervei nincsenek, ezért 2009-ben az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a TÁMOP 5.5.5. projekt keretében referensi ügyfélszolgálati rendszert alakítottak ki annak érdekében, hogy a diszkrimináció potenciális áldozatai naprakész, pontos információkhoz és szükség esetén személyesen is közvetlenül elérhető segítséghez és támogatáshoz juthassanak döntéseik meghozatalához, jogaik érvényre juttatásához. A referensi hálózat munkatársai ügyvédek, akik az ország minden megyéjében heti rendszerességgel állandó ügyfélfogadást tartanak és havonta legalább egyszer a megye valamelyik kistérségét is felkeresik. 
    Nálunk, Békés megyében diszkriminációs ügyben tanácsot kérni vagy panaszt előterjeszteni minden hónap első pénteki napján 9 és 13 óra között BÉKÉSCSABÁN, a Csabagyöngye Kulturális Központ Esély Irodájában (5600 Békéscsaba, Széchenyi u.4.IV.em.), illetve általában a hónap többi pénteki napján 8 és 12 óra között GYULÁN, a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatán (5700 Gyula, Kossuth utca 2.) tartott rendszeres EBH-referensi ügyfélfogadáson lehetséges, továbbá most, 2013. június hó 14. napján 8 és 12 óra között KONDOROSON, a Polgármesteri Hivatalba szervezett kistérségi ügyfélfogadáson is lehetséges. (Természetesen közvetlenül is fordulhat a panaszos az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, cím: 1024 Budapest, Margit krt.85.) 
    Felhívom a figyelmet a világháló www.egyenlobanasmod.hu címén elérhető hatósági honlapra is, ahol hasznos információkat találhatnak mind a diszkrimináció áldozatai, mind pedig a téma iránt érdeklődő szakemberek.

Tisztelettel:

               dr.Csűri Gábor ügyvéd, 
             Békés megyei egyenlő bánásmód referens

Tájékoztató plakát

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kondorosi Lakosokat, hogy fokozottan ellenőrizzük a településen a közterület rendjét és tisztaságát!

 
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az ingatlan előtti közterületen a zöldfelület, az út melletti árok tisztántartása, fű lekaszálása, belógó növények eltávolítása az ingatlan előtt lévő áteresz és járda  tisztán tartása a közterülettel határos ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan használójának kötelessége!
Kérjük, hogy a saját környezetének tisztán tartásával segítse a település rendjének és tisztaságának megőrzését!
 
 
Kondoros Város Önkormányzat
 
Tájékoztatás