Elérhetőségek

Kondoros Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata:

 

5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5.

 

Tel:  66/589-300
Fax: 66/589-302

 

E-mail: 
polhi@kondorosiktv.hu

XV. Betyár Napok

15-Betyar-napok-csardas logo
15-Betyar-napok-lovas logo

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Kondoros Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY intézményvezetői feladatok ellátása (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2016. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézmény 5553 Kondoros, Liget u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, az intézmény szakmai munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség,
 • legalább 2 éves szakmai tapasztalat a település üzemeltetés területén,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz a vagonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Illetmény és juttatások: Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvén rendelkezései az irányadók.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kondoros Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3784-3/2015., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 11.

Copyright © 2014 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.