Elérhetőségek

Kondoros Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata:

 

5553 Kondoros,
Hősök tere 4-5.

 

Tel:  66/589-300
Fax: 66/589-302

 

E-mail: 
polhi@kondorosiktv.hu

XV. Betyár Napok

15-Betyar-napok-csardas logo
15-Betyar-napok-lovas logo

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Kondoros Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY igazgatói feladatok ellátása (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 2016. február 15. napjától 2018. február 14. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődés Intézmény 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, felelős az intézmény szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.
Pályázati feltételek:

 • egyetem, felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel,
 • közművelődési területen szerzett, legalább 5 év vezetői gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás,
 • kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
 • végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok.

Illetmény és juttatások: Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvén rendelkezései az irányadók

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kondoros Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3918-2/2015., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 11.

 

Copyright © 2014 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.