Adatigénylési tájékoztató

 Adatkezelő a következő módokon fogadja az adatigényléseket:

 • elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen;
 • postai úton az 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. címen;
 • személyesen szóban és írásban az Adatgazda székhelyén, az 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. szám alatt, ügyfélfogadási időben.

A szóbeli adatigénylést akkor lehet szóban teljesíteni, amennyiben:

 • az igényelt adat az Adatkezelő honlapján már közzétételre került;
 • az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az igénylő szóban kéri a választ;
 • az igényelt adat az Adatkezelő munkatársainak nevére, beosztására, hivatali elérhetőségére vonatkozik.

Amennyiben az adatigénylése szóban nem teljesíthető, arról kettő példányban jegyzőkönyvet kell készíteni és az elektronikus és postai úton beérkezett igényekkel egy tekintet alá esőként kell kezelni.

Az adatigénylések formai kötöttségektől mentesen benyújthatóak, de tartalmazniuk kell legalább az alábbi adatokat:

 • az igénylő neve;
 • nem természetes személy igénylő esetében megnevezése;
 • azon elérhetőség, amelyen az igénylő számára az igényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az adatigénylések kezelésére vonatkozóan a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Az adatigénylések elbírálása és teljesítése

A Jegyző az adatigénylést annak iktatását követően 3 napon belül köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy:

 • az adatigénylés megfelel-e a vonatkozószabályzatban foglalt követelményeknek;
 • az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e;
 • az igényelt adatoknak ki a kezelője;
 • az igényelt adatok közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek-e;
 • az igényelt adatok megtalálhatóak-e a kondoros.hu és a kardos.hu weboldalon;
 • az igényelt adatok az igénylő által kért módon vannak-e tárolva az Adatkezelőnél vagy feldolgozásuk szükséges;
 • az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e az Adatkezelőnek külön költséget.

Az adatszolgáltatás előkészítésére a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. Az adatszolgáltatást a Jegyző úgy köteles előkészíteni, hogy annak az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget lehessen tenni.

Az adatszolgáltatásnak lehetőség szerint az igénylő által kért technikai eszközzel és módon kell eleget tenni. A Jegyző az igénylő számára az adatokba történő személyes betekintést ügyfélfogadási időben biztosítja.

Amennyiben az igény az igénylő által kért módon nem teljesíthető, úgy az igénylőt írásos úton az igény pontosítására kell felhívni. Amennyiben az igénylő nem tudja az igényelt adatokat pontosan megjelölni, a Jegyző köteles számára segítséget nyújtani.

Amennyiben a vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy az adatigényléssel érintett adatokat nem Adatkezelő kezeli, erről a tényről az igénylőt a Jegyző a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 8 naptári napon belül írásban tájékoztatja.

Amennyiben a vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy az adatigényléssel érintett adatok nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok, vagy az adatok megismerését jogszabály korlátozza, az adatigénylést el kell utasítani. Az adatigénylés teljesítésének megtagadásáról - annak indokaival együtt - a Jegyző legfeljebb 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja az igénylőt.

Amennyiben a vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy az adatigénylés csak részben teljesíthető, az igénylőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségük módjáról. Ezen tényekről az igénylőt a Jegyző a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 8 naptári napon belül írásban tájékoztatja.

Az adatigénylés teljesítése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani az igénylő által meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételére, különösen a személyes adatok körében. Az igénylő által meg nem ismerhető személyes adatok körének tisztázása érdekében a Jegyző kikéri az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

Az adatigénylések teljesítésére vonatkozóan jelen pontban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. előírásai az irányadók.

Elérhetőségek

Kondoros Varos Onkormanyzata

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel: 66/589-300
  66/589-310
Fax: 66/589-302
E-mail: polhi@kondoros.hu

Ügyfélfogadás

H: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 - 12.00, 12:30 - 16:00
Cs: nincs ügyfélfogadás
P: 8.00 - 12:00

viz banner

uszt logo rgb

kiksz-logo-final

Energia kozpont logo

darfu logo

vati logo

korosvolgyihrt

szennyviz logo

gog

Copyright © 2020 Kondoros Város Önkormányzata.

Minden jog fenntartva.